Hakkımda

Hacettepe Üniversitesi GSF İç Mimarlık Ana Sanat Dalı Lisans Mimar Sinan Üniversitesi GSF İç Mimarlık Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans öğrenimini 2002’de tamamladı. Devamı

SANAT ATELYESİNİN RUHU

SANAT ATELYESİNİN RUHU


Sanatın amacı duyduğumuzu başkalarına ulaştırmaktır, güzellik ise bazı biçimlerin bize verdiği duyuştur. Herbert Read Bu durumda sanatçı güzellik kavramı içindeki duyuşu başkalarına duyurabilendir.

‘’Sanat görüneni yansıtmaz; görünür kılar.’’

‘’Sanat eğitimi biçim oluşturan düşünme etkinliğidir. Sanat ve eğitim düşünmeye dayanmalıdır.’’Paul Klee Sanat, tutumlu bir duygu, iyi biçim yaratan bir heyecandır.

Sanat, kaostan bir kaçıştır. Sayılarla ifade edilen bir harekettir. Ölçüyle sınırlanan kütledir. Sanat hayatın ahengini arayan bir madde kararsızlığıdır. Bir sanat devrine biçimini uygarlık verir.

Kusursuz bir sanat eserinde bütün elemenlar birbirine bağlıdır. Bunlar birleşerek bir bütün kurarlar. Bu bütünün değeri ayrı ayrı elemanların toplamanın değerinden daha üstündür.

‘’Sanatçı tıpkı bir bilim insanı veya filozof gibi…..problemleri yapısal bir çerçevede ele alır.’’ Ernest Kris


Arzu Gence

Hacettepe Üniversitesi GSF İç Mimarlık Ana Sanat Dalı Lisans Mimar Sinan Üniversitesi GSF İç Mimarlık Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans öğrenimini 2002’de tamamladı...

Devamı